Project Description

Onderzoek Werkgelegenheid en Beperking

Stageorganisatie

Wij zoeken meerdere studenten voor een stichting die mogelijk (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) in de toekomst opgericht gaat worden. Hiervoor is een onderzoek nodig naar de kansen en mogelijkheden om werkgelegenheid voor mensen met een beperking in Indonesië te creëren door middel van educatie en training via sociale werkplaatsen.

Mensen met een beperking in Indonesië beginnen vaak vanuit een achtergestelde positie. In Indonesië wordt je alleen voor ‘vol’ aangezien als je een gezin kan onderhouden en een ‘goed burger’ kunt zijn. Ook bestaat er angst dat een beperking een straf van God zou zijn. In het ergste geval worden mensen levenslang verborgen gehouden uit angst voor gezichtsverlies, de zogenoemde dipasung.

Door middel van arbeidstraining zouden mensen met een beperking de vicieuze cirkel van armoede en beperkte zelfredzaamheid kunnen doorbreken en een voorbeeldrol op zich kunnen nemen. Jullie onderzoek kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Wat ga jij doen?

Je gaat een onderzoek doen naar de sociaal-ecomonische situatie van mensen met een beperking. Wij zouden graag de volgende gebieden onderzocht willen zien:

 • De leefomstandigheden van mensen met een beperking in Indonesië: de (economische) zelfstandigheid, scholingsachtergrond, het sociale netwerk van mensen met een beperking en toegang tot (sociale) voorzieningen.
 • Welke mogelijkheden zijn er om via training en educatie mensen met een beperking in Indonesië economisch meer zelfstandig te maken?
 • Het helpen vormgeven van een specifieke training of een trainingskader waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en uitdagingen die mensen met een beperking in Indonesië ervaren.

Het onderzoek kan via een vrije minor of afstudeeronderzoek vormgegeven worden.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een student MWD, SPH, SJH, Educatie of economische studie met een minor in de hulpverlening.
 • Je hebt in ieder geval de eerste 2 jaren van je studie met goede cijfers afgerond.
 • Je bent minimaal 18 jaar oud.
 • Je hebt een verklaring omtrent goed gedrag of bent bereid deze aan te vragen.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Je bent zelfstandig, creatief en durft met taal- en cultuurbarrieres te werken tijdens je onderzoek.
 • Je hebt interesse in en kennis van sociaal-economische problematieken, lichamelijke beperkingen en / of trainersvaardigheden.
 • Je bent in staat om je onderzoek zelf vorm te geven en hulp van Indonesische partners tijdens het onderzoek op de juiste wijze in te zetten.
 • Je zult mogelijk een vertaler moeten inhuren, hiermee kunnen wij je helpen.
 • Je spreekt, of je bent gemotiveerd om de basis van de Indonesische taal te leren.
 • Je hebt interesse in de Indonesische cultuur en bent bereid je erin te verdiepen.