Aan de stagecoördinatoren

Studenten begeleiden tijdens een stage in het buitenland is een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn ons hier bewust van en nemen dit dan ook erg serieus. Wij snappen dat u mogelijk graag over bepaalde informatie beschikt voordat u een student naar het buitenland laat gaan.Wij werken daarnaast graag met u samen om studenten zo veilig en goed mogelijk voorbereid hier naartoe te laten komen. Hieronder vindt u een aantal eerder aan ons gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust per email contact op via info@indonesian-experience.nl en wij helpen u graag verder.

Welke eisen en voorwaarden stelt Indonesian-Experience aan haar stageplekken?

Wij kijken bij elke stageplek naar hoe deze aansluit op de eisen die worden gesteld vanuit Nederland. In ons geval betekent dit het volgende:

  • Aanwezigheid van een Engels sprekende mentor met in ieder geval een universitaire opleidingsachtergrond.
  • Deze mentor voert minimaal 2x per week een begeleidingsgesprek met de student.
  • De student krijgt de mogelijkheid om minimaal 24 uur per week stage te lopen.
  • Indonesian-Experience heeft in samenwerking met de desbetreffende mentor een werkprofiel op maat opgesteld voor de stageplek.
  • Voor iedere stageplek hebben wij een profiel waarmee de student zich kan inlezen over de organisatie, doelgroep en werkzaamheden.
  • De student krijgt tijdens de stage genoeg ruimte om aan de opdrachten projecten voor zijn studie te werken.
  • De stageplek zal een stagecontract met de student en uw onderwijsinstelling tekenen, waarin het duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft.

Om een goede match te kunnen maken tussen de student en de stageplek, kijken wij naar eerdere ervaringen met buitenlandse studenten, de sfeer binnen het stagebedrijf en het werkveld waarin de student werkzaam zal zijn. Om deze goede match zoveel mogelijk te garanderen, screenen wij al onze stageplekken vooraf grondig op bovenstaande punten.

Stagiair verkoopt producten

Welk beleid hebben jullie omtrent veiligheid?

Wij zijn van mening dat goede voorlichting en gedegen voorbereiding veel problemen tijdens een stage kunnen voorkomen. Daarom krijgt elke student vooraf de benodigde informatie over zijn/haar verblijf aangeboden. Na aankomst organiseert Indonesian-Experience een oriëntatiedag, met daarin aandacht voor de omgeving, de cultuur en wat de student kan doen in geval van nood. Wij onderhouden nauw contact met uw student tijdens de stageperiode.

In noodgevallen hebben wij een noodprotocol, waarmee wij direct met betrokken instanties samenwerken om het probleem op te lossen. Het noodprotocol kunt u bij ons opvragen en is gebaseerd op het noodprotocol van de NAFSA.

Hoe bereidt Indonesian-Experience studenten voor op een stage in Indonesië?

Wij zijn van mening dat goede voorlichting en gedegen voorbereiding de beste start mogelijk maakt. Wij bereiden studenten op verschillende manieren voor, onder andere via een persoonlijke intake, een gratis taalcursus en informatieve handboeken. Ter plekke verwelkomen wij de student op het vliegveld en zullen wij hem of haar de omgeving laten zien. Daarnaast besteden wij vooraf aandacht aan de Indonesische cultuur en gebruiken, en wat men in dat kader van stagiaires verwacht.

Hoe ondersteunen jullie de student tijdens de stage?

Wij bezoeken stagiaires wekelijks op hun stageplek om te zien hoe de stage verloopt. Dit wordt besproken in een voortgangsgesprek tussen de stagiaire, de stageplek en ons. Daarnaast zijn wij beschikbaar om mits nodig, extra aanwezig te zijn op de stageplek wanneer de situatie daarom vraagt. Verdere ondersteuning vindt plaats in de vorm van wekelijkse intervisie bijeenkomsten en door ons georganiseerde taallessen. Deelname hieraan wordt door ons vereist, omdat wij uit ervaring weten hoeveel meerwaarde het geeft om de basis van de taal te beheersen. Uiteraard staan wij daarnaast altijd open voor een persoonlijk gesprek. Als voormalig stagiaires weten wij als geen ander hoe het is om stage te lopen in Indonesië.

Ondersteunen jullie de studenten bij het aanvragen van het visum?

Ja, wij ondersteunen de student hierin. Wij doen het voorbereidende werk, zodat de student alleen nog naar de ambassade hoeft te gaan.