AAN STAGECOORDINATOREN

Studenten begeleiden tijdens een stage in het buitenland is een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn ons hier bewust van en nemen dit dan ook serieus. Omdat de Indonesische cultuur nogal verschilt met de Nederlandse, hebben wij zelf een actieve rol binnen de begeleiding. Het Nederlandse deel van ons team bestaat uit drie in Nederland afgestudeerde hulpverleners met meerdere jaren werkervaring in zowel binnen- als buitenland. Het Indonesische team bestaat uit twee in Indonesie opgeleidde docenten Engels, die daarnaast ook werkzaam zijn in het sociale veld.

Wij bieden de studenten in het begin graag de ruimte om zijn / haar plek te ontdekken. Wij hebben hierbij een ondersteunde rol, door bijvoorbeeld met hen mee te gaan voor hun eerste dag op stage. Wij werken, nadat de beginperiode over is, met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak, dat door de stagiaire opgesteld wordt, maakt het voor alle betrokken partijen (de stagiaire, de organisatie, school en wij) helder wat de stagiaire gaat doen. Naast ons wekelijks contact met onze stagiaires evalueren we gedurende de stage hoe de voortgang verloopt aan de hand van dit plan van aanpak.

Hieronder vermelden wij vragen die eerder door gesteld zijn door scholen. Mocht u een andere vraag hebben dan hieronder vermeld staat of simpelweg kennis met ons willen maken, neem dan gerust contact met ons op via info@indonesian-experience.nl en wij helpen u graag verder.

Wij kijken bij elke stageplek naar hoe deze aansluit op de eisen die worden gesteld vanuit Nederlandse hogescholen. In ons geval betekent dit onder andere het volgende:

  • Aanwezigheid van een Engels sprekende begeleider met in ieder geval een universitaire opleidingsachtergrond.
  • Deze begeleider voert minimaal 1x per week een begeleidingsgesprek met de student.
  • De student krijgt de mogelijkheid om minimaal 24 uur per week stage te lopen.
  • Indonesian-Experience heeft in samenwerking met de desbetreffende begeleider een werkprofiel op maat opgesteld voor de stageplek.
  • Voor iedere stageplek hebben wij een profiel waarmee de student zich kan inlezen over de organisatie, doelgroep en werkzaamheden.
  • De student krijgt tijdens de stage ruimte om aan opdrachten of projecten voor zijn of haar studie te werken.

Om een goede match te kunnen maken tussen de student en de stageplek, kijken wij naar eerdere ervaringen met buitenlandse studenten, de sfeer binnen de organisatie en het werkveld waarin de student stage loopt. Om deze goede match zoveel mogelijk te garanderen, screenen wij al onze stageplekken vooraf grondig op bovenstaande punten.

Wij zijn van mening dat goede voorlichting en gedegen voorbereiding de beste start mogelijk maakt en veel hindernissen kan voorkomen. Daarom organiseren wij voorafgaand aan de stage een aantal persoonlijke bijeenkomsten voor de stagiaires. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de cultuur van Indonesie, wat zij ervan kunnen verwachten, wat handig is om alvast te weten tijdens de voorbereiding, en tevens staan we stil bij het leren van de taal. Ter plekke verwelkomen wij de stagiaire op het vliegveld en zullen wij hem of haar de omgeving laten zien.

Na aankomst organiseert Indonesian-Experience een oriëntatiedag, waarop er aandacht is voor de omgeving, de cultuur en wat de student kan doen in geval van nood. Wij onderhouden nauw contact met al one stagiaires tijdens de gehele stageperiode.

Ja, wij ondersteunen de student hierbij. Wij doen het voorbereidende werk en zorgen voor alle benodigde documenten vanuit Indonesie, zodat de student alleen nog maar naar de ambassade hoeft te gaan.
Wij bezoeken stagiaires wekelijks op hun stageplek om te zien hoe de stage verloopt. Dit wordt besproken in een voortgangsgesprek tussen de stagiaire, de stageplek en ons. Om studenten meer te integreren in de lokale cultuur, bieden wij ook taallessen aan. Daarnaast zijn wij beschikbaar om mits nodig, extra aanwezig te zijn op de stageplek wanneer de situatie daarom vraagt. Uiteraard staan wij daarnaast altijd open voor een persoonlijk gesprek. Als voormalig stagiaires weten wij als geen ander hoe het is om stage te lopen in Indonesië.